Dé Leerlijn Beeldende Vorming

Crea in een Notendop is een complete leerlijn beeldende vorming en helpt scholen en docenten de inhoud, kwaliteit en het niveau van het beeldend basisonderwijs verbeteren.

 • Verbetert de inhoud, kwaliteit en het niveau van jouw kunstlessen
 • Gebruikt door honderden basis- en speciaal onderwijs scholen
 • Verkrijgbaar als boek, kalender en digitaal
Crea in een Notendop (Leerlijn Beeldende Vorming) boek staander
Crea in een Notendop (Leerlijn Beeldende Vorming) boek opengeslagen
Quote kind over leuke tekenlessen

Waarom deze methode?

Creatiever maken

Door leerdoelen op niveau en ruimte voor eigen (thematische) invulling.

Motorische vaardigheden

Door met variërende technieken uitdaging te bieden in een leerlijn.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Door bij een schilderij te praten over gevoelens, mening vormen, kritiek geven en ontvangen.

Cognitieve prikkels

Door leerdoelen op niveau en ruimte voor eigen (thematische) invulling.

Reflecterend vermogen

Door het 5-stappenplan van Crea in een Notendop als middel te gebruiken om proces en product bij beeldende vorming te evalueren.

Wat zijn de voordelen?

 • Compact
Beknopt en betaalbaar

Geen tijdrovende lesvoorbereidingen meer. Alle lesideeën, voor alle groepen overzichtelijk in één boek die je snel en makkelijk aanpast aan het thema in de klas.

Kinderkunst Picasso stijl
 • Compleet
Toepassing kerndoelen en technische leerdoelen

Naast ontwikkeling in technische vaardigheden, zitten de kerndoelen voor beeldende vorming verweven in deze methode. De leerlingen leren zich te uiten over kunst en leren reflecteren op eigen werk en dat van anderen. Ook leren zij over onder andere cultureel erfgoed. Daarnaast onderzoeken ze de beeldaspecten: vorm, ruimte, kleur, licht, textuur en compositie.

Zelfportretten van oliepastel
 • Gevarieerd
20 technieken en bruikbare materialen

Per groep worden 20 technieken aangeboden. De benodigde materialen bij deze technieken zijn op elke school aanwezig.

Kunstpoppetjes van touw
 • Logische opbouw
Leerlijn door opbouw in moeilijkheidsgraad

Elke techniek komt in elk leerjaar terug. In tegenstelling tot andere methodes komt bijvoorbeeld de techniek weven in elke groep terug. Doordat de technieken in elk leerjaar terug komen met een opbouw in moeilijkheidsgraad, ontstaat een leerlijn en verkrijgen de leerlingen meer vaardigheden. Per techniek zijn opbouwende leerdoelen uitgewerkt in een schema voor groep 1 t/m 8. Het leerdoel staat bij elk lesidee vermeld.

Crea in een Notendop leerlijn boetseren
 • Creatief
Handvatten en vrije invulling

Het doel wordt aangeduid en de uitwerking omschreven. Toch heeft de leerkracht alle ruimte om de les naar eigen inzicht en creativiteit aan te passen, zolang het leerdoel maar behouden blijft.
Bij leerlingen geldt hetzelfde; ondanks dat elk kind hetzelfde leerdoel heeft (contouren en bladvulling in de stijl van Corneille), kunnen zij hun eigen creativiteit kwijt. Dit is terug te zien in alle verschillende uitwerkingen van de les.

Kinderkunst van diverse kunststromingen
 • Thematisch
Feesten en seizoenen

De volgende thema’s zijn uitgelicht in de methode: feest, Sint, kerst, Pasen, herfst, winter, lente, zomer. Deze thema’s zijn aangegeven met kleuricoontjes. Ook staan bij sommige lesideeën vetgedrukte woorden zoals: verjaardagskalender, lampion, Koningsdag, Prinsjesdag of moederdag/vaderdag. Aanknopingspunten bij de lessen, zullen de beleving vergroten en de les versterken. Afstappen van het voorbeeld en ombuigen naar een eigen thema is binnen deze leerlijn goed mogelijk. Sint, Kerst, Pasen, feest en seizoenen; herfst, winter, lente, zomer

Sint
Huisjes met Sinterklaas tekening
Kerst
Zelfgemaakt kerststalletje
Pasen
Geschilderde paaseieren met stift
Feest
Papa toffe peer kunstwerk voor vaderdag
Herfst
Gekleurde herftschildering
Winter
Kindertekening met thema winter
Lente
Geknipte en geplakte lentedieren
Zomer
Zomers zandschilderij

Wat is Crea in een Notendop?

Crea in een Notendop geeft inhoud aan het beeldend onderwijs

De methode omvat de 4 belangrijkste domeinen

Kinderen met zelfgemaakte maskers van stof
Handvaardigheid

Klei, papier-maché, gips, hout, ijzerdraad, constructies, stempelen, vouwen, knippen en plakken en collage.

Kindertekening van een bord eten
Tekenen

Potlood, stift, oliepastel, wasco en ecoline, verf en houtskool.

Zelfgemaakte popsloffen van stof
Textiel

Werken met stof, zoals: naaien, opvullen en bewerken, of werken met draad: knopen, vlechten, weven, haken of breien.

Fotografie kind met ingetrokken knieën zwart wit
Nieuwe media

Fotograferen en filmen.

Biedt inspiratie en verrijking

 • 300 lesideeën, 40 lesideeën per groep
 • 20 variërende technieken, elk leerjaar opbouwender
 • 6 beeldaspecten die inhoudelijk worden uitgediept
 • Verbetering motorische vaardigheden
 • Kunstbeschouwen en reflecteren m.b.v. het 5-stappenplan
 • Thematische aanknopingspunten en ruimte voor creativiteit
 • Invulling van de kerndoelen
Kunstbeschouwen en reflecteren met 5-stappenplan
Het 5-stappenplan
Kerndoel 54
Juf met boek over Piet Mondriaan
Gevoelens en ervaringen leren uitdrukken
Kerndoel 55
Juf met boek over Piet Mondriaan
Op eigen werk en dat van anderen reflecteren
Kerndoel 56
Juf met boek over Piet Mondriaan
Aspecten cultureel erfgoed

Houvast

Om de leerkracht houvast te bieden bij het onderwijzen van de verschillende technieken, de opbouwende beeldaspecten en de gegeven lesvoorbeelden, kan de leerkracht gebruik maken van de checklist.
Voor de leerlingen is er ook een checklist, waarbij zij leren dat hun werk aan bepaalde criteria moet voldoen en zij leren reflecteren op eigen werk en dat van anderen. Het gaat bij beeldende vorming dus ook om onderbouwen, mening vormen, kritiek geven en ontvangen, leren kijken naar werk, smaak, etc. Daarnaast worden er begrippen aangeboden in de methode en door samen in gesprek te gaan, wordt de woordenschat vergroot.

Twee jongen die popart maken van Keith Haring met bewegingsstreepjes
Blije kinderen in de kunstles

Loslaten en ruimte geven

Crea in een Notendop is een methode die je gemakkelijk naar eigen hand kunt zetten, zonder de leerlijn uit het oog te verliezen. Gebruik de leerlijn met de leerdoelen als leidraad, in welke vorm je dat leerdoel giet staat vrij. Voorbeeld: Als het leerdoel ballen rollen is, maakt het niet uit of je hier een sneeuwpop of een voetbal van maakt. De voorgestelde lesideeën zijn voorbeelden. Hetzelfde geldt voor de beeldaspecten. 

Hoe werkt de methode?

Lesideeën per domein zijn overzichtelijk geordend

Zie onder voor elke groep een lesidee uit het domein handvaardigheid:
Leerlijn papier maché
Elk lesidee wordt compact uitgelegd met de onderstaande kopjes:
Doel

Dit doel geeft gestalte aan de kerndoelen die stichting leerplanontwikkeling opgesteld heeft voor het vak beeldende vorming. Het doel geeft inhoud aan de beeldaspecten, of het doel dient om vaardiger te worden in een bepaalde techniek door de opbouw per leerjaar.

VB

Met een VB-idee wordt duidelijk gemaakt hoe het doel aangeboden zou kunnen worden, maar naar eigen hand zetten en ombuigen naar een thema waar de klas op dat moment mee bezig is, werkt het beste, mits het doel van de les behouden blijft.

Begrippen

Woorden die de leerkracht aan kan bieden om de algemene kennis van leerlingen te ondersteunen en de lesinhoud kan vergroten. Zo is de crea-les tegelijkertijd een taalles.

Beeldaspect

Wat naar voren komt in het beeldend kunstwerk en welke je door de leerjaren heen kunt uitdiepen; vorm, ruimte, kleur, licht, textuur, compositie.

Duur

Een inschatting van de tijd. Deze kan bij een ieder in de uitvoering verschillen, afhankelijk van leerkracht en groep; werktempo, groepsgrootte en de wijze waarop het 5 stappenplan behandeld wordt.

Wanneer kun je beginnen?

Kennis en kunde naar een hoger niveau

Starten kan op elk moment

Crea in een Notendop is een methode die ruimte biedt en die je gemakkelijk naar eigen hand kunt zetten, zonder de leerlijn uit het oog te verliezen. Gebruik de leerlijn met de leerdoelen als leidraad, in welke vorm je dat leerdoel giet staat vrij. Voorbeeld: Als het leerdoel ballen rollen is, maakt het niet uit of je hier een sneeuwpop of een ketting van maakt. De voorgestelde lesideeën zijn voorbeelden. Hetzelfde geldt voor de beeldaspecten. 

Schilderij van een bos met diepte

Wie is de auteur

Wie is de maker en wat was de aanleiding en motivatie?

Na een aantal jaren als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt, merkte ik al snel op dat er een uitdaging ligt in het vakgebied beeldende vorming. Er zijn weinig scholen die werken vanuit een leerlijn, de meeste leerkrachten hebben (te) weinig expertise op het gebied van kunstzinnige oriëntatie. Bovendien hebben zij de handen vol aan de klassen en taken van tegenwoordig, waardoor beeldende vorming er vaak genoeg enigszins bij inschiet.

Met het diploma Docent beeldende kunst en vormgeving op zak, voelde ik me geroepen een methode te ontwikkelen die duidelijk maakt wat het vak beeldende vorming kan inhouden, die een leerlijn hanteert en houvast biedt.

Deze leerlijn beeldende vorming kan geïnterpreteerd worden als een advies voor leerkrachten in het basisonderwijs, die het vak knutselen meer inhoud willen geven volgens de kerndoelen en technische richtlijnen.

Juf Sarah
Sarah Molenaar

Leerkracht Basisonderwijs
Leerkracht Kunst & Beeldende Vorming

Wat zeggen anderen

Wat zeggen gebruikers en scholen over deze methode? 

Paulien van der Klei

De Bosschool (1919) is een openbare basisschool waar al bijna honderd jaar de creatieve vakken een zeer belangrijke rol innemen. Ik voelde mij dan ook zeer aangetrokken door het initiatief van mijn collega Sarah Molenaar, schrijfster van dit boek, om haar bij te staan in het praktisch uitvoeren van haar lessen. Een heleboel werkjes heb ik gedurende het schooljaar 2015-2016 mogen doen met verschillende groepen, bij wijze van proef.

De methode Crea in een Notendop is een fijne beknopte uitgave, waar alles overzichtelijk in te vinden is. Het boek wordt met kleurrijke foto’s van werkjes aangekleed en bevat ook vele extra’s die handig zijn voor leerkrachten. Wat mij vooral aantrekt is dat de kinderen veel moeten beschouwen, zowel. voor als na de les.
Zo leren kinderen te kijken naar het werk van zichzelf en van anderen. Daardoor leren zij ook dingen te verklaren en komt het vakgebied taal om de hoek kijken. 

Omdat er zo duidelijk aangegeven staat wat voor vaardigheden en niveaus leerlingen moeten beheersen na een bepaalde leeftijd, geeft het houvast bij het samenstellen van een jaarplan. Er zit voor de leerkracht materiaal in het boek, wat te kopiëren is voor in de klassenmap. Ook differentiëren voor de meer creatieve leerling is mogelijk! Dit is een boek wat elke school in zijn bezit zou moeten hebben om er voor te zorgen dat elk kind na 8 jaar basisschool verschillende technieken beheerst.

Crea Teken Academie Icoon
Paulien van der Klei

Handvaardigheidsdocent en leerkracht op de Bosschool in Bergen (NH)

Melanie de Lange

Wat een super methode! Je werkt aan duidelijke doelen en daar zit een duidelijke opbouwende lijn in. Het fijne aan deze methode is dat je in één overzicht kan zien uit welke lessen je kan kiezen. De tijd van een leerkracht is kostbaar, met Crea in een Notendop ben je geen tijd kwijt aan het lezen van een uitgebreide lesbeschrijving.

Door de foto’s bij de lessen zie je in 1 oogopslag wat de bedoeling is van de les en tegelijkertijd laat het ruimte over aan je eigen verbeelding. De lessen zijn zo aan te passen aan het thema waarmee je bezig bent! Ik heb een bijvoorbeeld met mijn kleuters de les met papier scheuren gedaan. De oorspronkelijke les (1.10a) was met een sneeuwpop en omdat ons thema in de klas eten en drinken is hebben we fruit gemaakt.

Crea Teken Academie Icoon
Melanie de Lange

Leerkracht speciaal basisonderwijs onderwijs (SBO) Universum, Amsterdam

CREATIEVE WORKSHOPS

Op maat en op locatie

Het is ook mogelijk de auteur van Crea in een Notendop uit te nodigen voor een volledig verzorgde creatieve workshop bij jullie op school. De duur en de inhoud van de workshop kan afgestemd worden op jullie behoefte. Lees hieronder hoe anderen dit hebben ervaren.

Kindjes tekenen met wasco in de klas

Eigenlijk hadden wij op school geen doorlopende leerlijn, omdat steeds meer collega’s hun inspiratie van Pinterest af haalden. Tijdens een studiedag zijn we in de methode Crea in een Notendop gedoken.Een goede keus! Voor elke groep staat er een leerlijn in per technische vaardigheid.

Geen grote lappen tekst, maar kort en bondig beschreven en ook nog eens mooi uitgevoerd. De lessen kennen een terugkerende opbouw die je houvast geven. Zo zijn we verzekerd van een compleet aanbod dat weer inspireert om mee aan de slag te gaan.

Wat het bijzonder maakte was dat Sarah Molenaar haar methode zelf kwam presenteren. Zo vertelde ze over de totstandkoming van haar methode en hoe zij die tijdens haar werk als leerkracht heeft getest. Ze nam ons een tekendictee af, liet ons een les voorbereiden binnen het thema van de Kinderboekenweek dat voor de deur stond. En had verrassende suggesties en ideeën die ze ook had meegenomen en uitgestald om ons te prikkelen.

Crea Teken Academie Icoon
Annelot van Maanen

Leerkracht kleutergroep op OBS De Mient, Nieuwe Niedorp

Louise Bosma

Inmiddels krijgt Crea in een Notendop steeds meer een plek binnen onze school. Per maand werken we schoolbreed aan een techniek. Deze maand staat houtskool op onze planning en ik zie in allerlei groepen prachtige houtskooltekeningen hangen.

Kinderen ontdekken hoe ze ermee aan de slag kunnen en er is meer voorbereiding en diepgang! We stimuleren elkaar en kinderen ontwikkelen hun vaardigheden! Ook van collega’s krijg ik te horen dat ze dankzij jouw methode op een hele andere manier bezig zijn. Het geeft houvast, maar je kunt er wel je eigen creatieve draai aan geven, daar word ik heel blij van. Ik krijg er in ieder geval veel energie van en hoor de collega’s ook positief!

Jouw workshop heeft als bijscholing voor ons team echt bijgedragen aan verbetering/verdieping van ons creatief onderwijs en deze een waardevolle boost gegeven!

Crea Teken Academie Icoon
Louisa Bosman

Leerkracht middenbouw op OBS Het Noorderlicht, Hoogezand

Digitale methode

Sinds 2021 is de methode ook digitaal beschikbaar

Portal

Krijg via de online portal inzichten in alle leerlijnen.

Makkelijk doorzoekbaar

Thema’s zijn snel en makkelijk vindbaar via de zoekfunctie.

Digibord

Presenteer alle lesideeën makkelijk via het digibord.

Crea in een Notendop digitaal

De voordelen van Crea in een Notendop

 • Een complete en compacte leerlijn beeldende vorming voor een betaalbare prijs.
 • Geen tijdrovende lesvoorbereidingen meer. Alles overzichtelijk in één boek.
 • Verbetert de inhoud, kwaliteit en het niveau van jouw kunstlessen.
 • Inspireert met 300 uitdagende lesideeën en gebruik van 20 wisselende technieken.
 • Gebruikt door honderden basis- en speciaal onderwijs scholen in Nederland en België.
 • Snel en makkelijk aanpassen van de lesideeën aan het thema in de klas.
 • Maakt kunstlessen creatiever, leuker en uitdagender voor de kinderen in de klas.

Prijzen

Verkrijgbaar als boek, staander, kalender en digitaal

Boek en staander

De methode Crea in een Notendop (2017) is in boekvorm (zachte kaft) verkrijgbaar in twee uitvoeringen.
ISBN/EAN: 9789082602302 | 70 pagina’s

Het boek met ringband is verkrijgbaar voor €200,-. De staander variant kost €250,- en biedt leesgemak omdat je handenvrij en op ooghoogte kunt lezen.

Samengevat:

 • €200,- per boek
 • €250,- per staander
 • Verzending: €8,-

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Crea in een Notendop boek
Boek €200,-
Crea in een Notendop boek staander
Staander €250,-

Digitaal

De digitale methode (2021) is bereikbaar via de portal en bevat inzichten in alle leerlijnen. Thema’s zijn snel vindbaar via de zoekfunctie. Lesideeën kunnen makkelijk gepresenteerd worden via het digibord. Met een kleine investering til je het creatief onderwijs voor de gehele school naar een hoger plan.

De kosten van één 2-jarige licentie met 10 inlogcodes is €200,-. Ben je een grote school en/of heb je niet genoeg aan 10 inlogcodes? Voor €50,- kunnen 10 extra inlogcodes of een veelvoud daarvan worden aangeschaft.

Na 2 jaar kun je optioneel verlengen tegen een voordelig tarief. Licentieverlenging voor jaar 3 en 4 kost €150,-. De volgende 2-jarige licentieverlening bij jaar 5 en 6 is slechts €100,-.

Per inlogcode kun je tegelijkertijd inloggen op 3 verschillende devices. Zo kun je bijvoorbeeld thuis op de iPad je les voorbereiden en met de computer presenteren op het digibord.

Samengevat:

 • €200,- voor een 2-jarige licentie met 10 inlogcodes
 • €50,- per 10 extra inlogcodes
 • €150,- voor optionele verlenging jaar 3/4
 • €100,- voor optionele verlenging jaar 5/6

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Crea in een Notendop digitale methode
Digitale methode €200,-

Kalender

De handzame en compacte kalender uitvoering van Crea in een Notendop (2019) is perfect voor dagelijkse inspiratie, jaar in jaar uit. De kalender bevat dezelfde lesideeën als in de complete methode, maar dan onderverdeeld in dagen, i.p.v. in een groepsoverzicht. De kalender geeft elke dag weer een leuk en creatief lesidee voor een groep. Zo komen in één week, groep 1/2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 aan bod.

De kalender kost €50,- of bij bestelling van 2 methodes €30,- en bij 3 methodes krijg je de kalender gratis. Bij bestelling van 3 kalenders krijg je de 4e gratis.

Samengevat:

 • €50,- per kalender
 • €30,- per kalender bij een bestelling van 2 methodes (boek)
 • 3+1 gratis (koop er 3, krijg de 4e gratis)
 • Verzending: €8,-

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Crea in een Notendop kalender
Kalender €50,-

Crea voor Thuis

Gebaseerd op de methode Crea in een Notendop is er nu ook de Crea Teken Academie (2023) om thuis aan de slag te gaan. Een online tekencursus voor kinderen die beter willen leren tekenen. In korte video’s wordt instructie gegeven, komt een stukje kunstbeschouwen aan bod en raken kinderen geïnspireerd om zelf te creëren.

De cursus bestaat uit een lessenreeks van 6 lessen op 3 niveaus (18 lessen totaal). Elk niveau heeft 2 gratis proeflessen, dus 6 in totaal.

Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden voor de gratis proeflessen!

Juf Sarah van de Crea Teken Academie

Bestellen

Bestel het boek, staander, kalender of de digitale methode

Bestelinstructies

Vul het onderstaande bestelformulier in en dan zorgen wij ervoor dat je zo snel mogelijk aan de slag kunt!
Binnen 48h sturen wij jou een digitale factuur met betaalinstructies.
Jouw bestelling wordt verzonden of je krijgt toegang tot de portal zodra de betaling is voldaan.

Bestelling

Persoonlijke informatie

Adresgegevens

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over de methode, interesse in een workshop of een andere vraag? Stuur dan een e-mail of vul het contactformulier in. We helpen je graag!

Op werkdagen krijg je binnen 48h een reactie.

Let op: wij sturen geen zichtzendingen omdat vergeleken met andere methodes – die vaak meer dan €1000,- kosten – Crea in een Notendop zeer aantrekkelijk is geprijsd.

Contactgegevens

House of Crea
Postbus 10
1800 AA Alkmaar
ln.podnetonaerc@ofni
BTW-nummer: NL002312540B18
KvK-nummer: 67014321

Volgen inspireert!

Contactformulier